PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGICKÝCH
PRACOVNÍKŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL

Šikulkové - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků mateřských škol

VÝUKOVÉ MATERIÁLY

1. Vzdělávací okruh

Praktická část

2. Vzdělávací okruh

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ